Fundatorzy

FUNDATORZY ZNAKU WSPÓLNEGO „AGROMA,,

 

Lp

Nazwa

Adres do
korespondencji

Adres
strony internetowej

Telefon

Adres
e-mail

NIP

Regon

KRS

 1.

P.H.S.R”Agroma”

Sp. z o.o.

66-400 Gorzów
Wielkopolski

Aleje  11 Listopada 156.

www.agroma.org.pl

95 720-30-51

info@agroma.org.pl

599-020-64-81

000041051

0000192434

 

 2.

P.H.U. „Agroma”

Sp. z o.o.

59-400  Jawor

Ul.
Słowackiego 1.

www.agroma-jawor.pl

76 870-30-71

biuro@agroma-jawor.pl

 

695-10-02-674

390359960

0000148031

 

 3.

Agroma Kielce
 Sp. z o.o.

25-801  Kielce

Ul. Krakowska
293

www.agromakielce.pl

41 300-01-01

Prezes
Zarządu

michalska37@wp.pl

 

657-038-69-33

000040933

0000176833

 4.

Przedsiębiorstwo

„Agroma” Sp. z o.o.

 

7135  Koszalin

Ul.
Szczecińska 14-16

www.agromakoszalin.pl

94 343-93-00

sekretariat@agromakoszalin.pl

669-050-00-82

330086109

0000048596

 

 5.

Agroma Olsztyn

Grupa Sznajder

Sp. z o.o.

10-416  Olsztyn

Ul. Towarowa
9.

www.agroma.olsztyn.pl

89 537-53-00

agroma@agroma.olsztyn.pl

739-10-00-194

510260172

0000059761

 

 6.

Przedsięb. Handlowe

„Agroma”S.A.

W Poznaniu

 

Bogucin

Ul.
Gnieźnieńska 99.

www.agroma-poznan.pl

61 877-38-21

agroma@agroma-poznan.pl

782-00-76-023

630218464

0000062234

 

 7.

Agroma Sp. z o.o.

 

35-206  Rzeszów

Al. gen. L.
Okulickiego 14.

www.agroma.rzeszow.pl

663-203-204

agroma@agroma.rzeszow.pl

813-00-09-156

690250521

0000028074 

 8.

P.H.S.R.”Agroma”

Sp. z o.o.

89-400  Sępólno Krajeńskie

Ul.
Bojowników o Wolność

 i Demokracje 15.

 

52 388-82-20

Sekr.52
388-22-35

biuro@agromasempolno.pl

555-000-70-79

091177779

0000192895

 

9.

P.H.S.R. ”Agroma” S.A.

70-813  Szczecin

Ul. Letnia
12.

www.agromasa.com

91 46-00-002

agroma@agromasa.com

851-00-12-377

810483968

0000145347

 

10.

P.H.S.R. ”Agroma”

Sp. z o.o.

42-622   Świerklaniec

Ul. Parkowa
36.

www.agroma-swierklaniec.pl

32-284-48-62

agroma@agroma1.pl

645-000-02-91

000040927

0000276247

 

11.

Przedsię. Handlowe

Agroma-Wągrowiec S.A.

62-100  Wągrowiec

Ul.
Rogozińska 1

www.agroma-wagrowiec.pl

67 262-08-26

biuro@agroma-wagrowiec.pl

766-00-12-510

570135916

0000061263

 

12.

Stomil Sanok-Dystrybucja
Sp. z o.o.

62-006
Kobylnica

Ul. Gnieźnieńska
99.

www.stomilsanok.com.pl

61 875-97-93

zarzad@ssdpoznan.pl

782-101-15-11

630323669

0000113533

Wykaz przedsiębiorstw którym użyczono prawa do używania znaku Agroma w 2018 roku

Lp.

    

                Nazwa

Adres korespondencyjny

Adres strony internetowej

Telefon

Adres e-mail

NIP
Regon
KRS

 

 1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„Agroma-Sokółka_ Sp. z o.o.

16-100  Sokółka

Ul. Gęsia7.

www.agromasokolka.pl

 

85 711-51-06

tel.kom.  504-689-555

info@agromasokolka.pl

 

545-10-00-358

050291895

0000068279

 

 2.

„Agroma-Malbork” Sp. z o.o.

82-200  Malbork

Al. Wojska Polskiego 90 A.

www.agroma_malbork.pl

55 272-33-01

tel.kom.  504 294 051

agroma­­­­­_malbork@wp.pl

 

 

579-20-00-419

192896444

0000314077

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Rynku Zaopatrzenia Rolnictwa „Agroma”
Al. Gen. L. Okulickiego 14
35-206 Rzeszów

tel: 663 203 204

agroma@agroma.rzeszow.pl

Zamknij

biaxin drug penis growth method viagra day your momma so dumb she thought a40 was a male enhancement pill xm sex radio lowest price vigrx plus can u break your dick pink fleshy growth base of penis how to make penies long and strong sucking a cock on viagra gay girl with penius men with low libido blame girlfriend best size of penis hydromax penis enlargement spices that increase testosterone where to buy viagra otc jet pro x male enhancement reviews before and after penis stretching male enhancement careem what is the best over the counter sex pills that work like viagra magnum xxl 250k gold male enhancement reviews does more dopamine give a better sex drive methadone and male sex drive how to increase what the best way to purchase generic viagra online what determines sex drive in men what is the average growth rate of a penis per year grief sex drive extreme male orgasms watermelon and lemon mix for viagra where to sell viagra pills how much viagra with crystal meth how to dick hard on viagra what happens when you use viagra but dont have ed erection for 2 hours viagra craigslist hawaii vitamin e penis enlargement what happens if you take horse viagra get viagra free online how does viagra effect the aorta does viagra work better when chewed how much is viagra in spain fox vigrx plus why dont insurers cover viagra xtreme testosterone amazon prime male testosterone booster for sale abnormal penis growth toddler penis enlargement pills x does eating lamb increase sex drive testosterone pills without working out