FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU RYNKU
ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROMA

Zachęcamy do zapoznania z naszym regulaminem

Slider

Aktualności

Statut fundacji

Zachęcamy do zapoznania się ze statutem fundacji gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat naszej działalności. Nasza fundacja posiada wieloletnią tradycję…

Zapraszamy do współpracy

Fundacja na rzecz rozwoju rynku zaopatrzenia rolnictwa Agroma posiada wieloletnią tradycję. Współpracujemy również z wieloma firmami. Serdecznie zapraszamy…

Sojusz organizacji rolniczych

10 potężnych organizacji rolniczych spotkało się w Warszawie celem zawiązania wspólnego frontu  przeciw atakom przypuszczanym przez tak zwanych ekologów…

Fundacja

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU RYNKU ZAOPATRZENIA ROLNICTWA AGROMA powstała w 1997 roku i działa we współpracy z siecią wielu firm, które korzystają z naszego logo, które jest szeroko rozpoznawalne oraz posiada swoją wieloletnią tradycję. Działalność fundacji została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. Zapewniamy możliwość kupna praw do naszego logo oraz zachęcamy do zapoznania się z jego świadectwiem ochronnym.

Fundatorzy

Fundacja na rzecz Rozwoju Rynku Zaopatrzenia Rolnictwa „Agroma”
Al. Gen. L. Okulickiego 14
35-206 Rzeszów

tel: 663 203 204

agroma@agroma.rzeszow.pl

Zamknij

biaxin drug penis growth method viagra day your momma so dumb she thought a40 was a male enhancement pill xm sex radio lowest price vigrx plus can u break your dick pink fleshy growth base of penis how to make penies long and strong sucking a cock on viagra gay girl with penius men with low libido blame girlfriend best size of penis hydromax penis enlargement spices that increase testosterone where to buy viagra otc jet pro x male enhancement reviews before and after penis stretching male enhancement careem what is the best over the counter sex pills that work like viagra magnum xxl 250k gold male enhancement reviews does more dopamine give a better sex drive methadone and male sex drive how to increase what the best way to purchase generic viagra online what determines sex drive in men what is the average growth rate of a penis per year grief sex drive extreme male orgasms watermelon and lemon mix for viagra where to sell viagra pills how much viagra with crystal meth how to dick hard on viagra what happens when you use viagra but dont have ed erection for 2 hours viagra craigslist hawaii vitamin e penis enlargement what happens if you take horse viagra get viagra free online how does viagra effect the aorta does viagra work better when chewed how much is viagra in spain fox vigrx plus why dont insurers cover viagra xtreme testosterone amazon prime male testosterone booster for sale abnormal penis growth toddler penis enlargement pills x does eating lamb increase sex drive testosterone pills without working out